< Terug

Schrijf klare taal

Mensen strooien in hun teksten graag met moeilijke woorden in plaats van klare taal. Omdat ze zich een slim imago willen aanmeten. Omdat ze denken dat complexe teksten een betere indruk maken. Of omdat ze verknocht zijn aan jargon en ambtenarees. Toch gaan zulke teksten compleet de mist in. Want als je lezer er kop noch staart aan krijgt, haakt hij onmiddellijk af.

10 tips voor helder taalgebruik

  1. Vermijd zoveel mogelijk vaktaal.
  2. Splits lange, samengestelde zinnen op in kortere, enkelvoudige zinnen.
  3. Hanteer pseudospreektaal: lees je tekst hardop. Zo hoor je meteen of hij goed bekt.
  4. Stem je woordkeuze en schrijfstijl af op je doelgroep.
  5. Gebruik actieve werkwoordsvormen: ‘een medewerker geeft het antwoord’ in plaats van ‘het antwoord wordt gegeven door een medewerker’.
  6. Focus op de essentie: wie, wat, waar, …
  7. Bouw een uniform verhaal met een logische structuur.
  8. Schrijf concreet: vermijd containerbegrippen die zo algemeen zijn dat ze geen zeggingskracht meer hebben (kwaliteit, service, dynamisch, …).
  9. Shoot your biggest gun first: zet de belangrijkste info vooraan.
  10. Schuif je ego aan de kant: schrijf voor je lezer, niet over jezelf.

Wil je het simpel houden? Huur mij in!