Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Prêt-à-écrire Comm. V. Bezoek je deze website? Dan verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze privacyverklaring:

Browsergegevens en cookies

Prêt-à-écrire bewaart géén gegevens van bezoekers, maar uitsluitend algemene gegevens van bezoeken. Zoals het IP-adres van je computer, informatie die je browser meestuurt, en de domeinnaam van de website waarlangs je op deze website terechtkwam. We gebruiken deze gegevens voor analyses van bezoek- en klikgedrag om de werking van de site te verbeteren. We bezorgen deze gegevens niet aan derden.

Als je deze website bezoekt, vraagt die je om akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst, en informatie opslaan om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Je kunt je browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet of gedeeltelijk wordt toegelaten. Bovendien kun je de cookies op elk moment van je computer verwijderen.

Persoonsgegevens

Waarom verwerken we je gegevens?

Verstrek je zélf gegevens aan Prêt-à-écrire, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze diensten of een offerte aan te vragen? Dan slaan we die in een beveiligde omgeving op. We gebruiken ze eventueel om je vraag te beantwoorden, opdrachten te verwerken, of je op de hoogte te houden van relevant nieuws.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoons- en adresgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelstellingen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Komt er geen samenwerking met jou tot stand? Dan bewaren we je gegevens maximaal een jaar.

Verstrekking aan derden

Prêt-à-écrire doet een beroep op derde partijen voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

We maken de nodige afspraken met deze partijen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Voorts bezorgen we je persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je rechten

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens, én verzet tegen het gebruik van de gegevens die wij van jou ontvingen. Met een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag op elk moment gratis de schriftelijke mededeling van je persoonsgegevens opvragen. Je kunt ons dan ook vragen om de gegevens te corrigeren die verkeerd, onvolledig of niet pertinent zouden zijn. Stuur je verzoek naar:

Prêt-à-écrire Comm. V

Westdijk 42

2830 Willebroek

België

E-communicatie (nieuwsbrief)

Verstrek je ons zélf gegevens door gratis in te schrijven op onze e-nieuwsbrief? Dan slaan we die in een beveiligde omgeving op, en gebruiken ze vervolgens alleen om jou onze nieuwsbrief te bezorgen. Je hebt het recht om je op elk moment uit te schrijven. Ofwel via een e-mail aan info@pret-a-ecrire.be, ofwel via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Wijziging privacyverklaring

We zijn gerechtigd om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina volstaat.

Vrijwaringsclausule

We kunnen de inhoud van deze website op elk moment aanpassen of aanvullen zonder aankondiging of kennisgeving. We geven geen garanties voor de goede werking van deze website. En we kunnen op geen enkele wijze, direct of indirect, aansprakelijk worden gesteld voor:

  • een slechte werking van de website
  • tijdelijke onbeschikbaarheid van de website
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, of er onrechtstreeks naar verwijzen. Dit houdt geen impliciete goedkeuring van de inhoud van die websites in. We verklaren uitdrukkelijk dat we geen zeggenschap hebben over de inhoud of andere kenmerken van die websites. En we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan, noch voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.