< Terug

Wollige woordkitsch

Een van mijn grootste taalergernissen is het gebruik van ouderwetse woorden in geschreven taal. En jammer genoeg duiken ze niet alleen op in teksten van juristen, boekhouders en ambtenaars – typische aanhangers van stoffige parolen zoals aangaande, betreffende, alsmede en gaarne. Hoog tijd om ze te verbannen!

Van saai naar simpel

Oubollige woorden maken je tekst formeel en omslachtig. Ze hebben het effect van een slaappil op je lezer, zodat je boodschap verloren gaat. De oplossing: schrijf zoals je spreekt. Gebruik frisse, hedendaagse synoniemen. En hou het kort.

Uw schrijven de dato 4 maart aangaande de enquête, welke ik heb bijgesloten, noopt ondergetekende wederom tot een respons.

betekent hetzelfde als:

Uw brief van 4 maart over de bijgevoegde enquête dwingt mij om te antwoorden.

Meer eenvoudige alternatieven voor archaïsch Nederlands vind je op Onze Taal.

Geen tijd of zin om zelf je teksten af te stoffen? Vertrouw dan op de plumeau van je copywriter!